lunes, 30 de enero de 2017

Confradia i Parròquia de Sant Pau: Aclariments...Mn. Francesc Tort, rector, 04-03-2015

                    Conversió de Sant Pau 25-01-2012

                                      Inici de la     

               Confraria de Sant Pau i Sant Galderic                                                                                             

                                           20h.        

Fidels que heu vingut a invocar la protecció de l`apòstol Pau cercant la curació  d`enfermetats nervioses des de l`epilèpsia, depressions, etc., personalment sofrides o per familiars i amics,  per els que estem tots, pregant.

 

Membres del Consell Pastoral i d`Economia

 

Estimada presidenta de la Confraria de Sant Pau i Sant Galderic, prohoms de la junta directiva i confrares que junts inaugureu aquest nou camí.

 

 Capella de Música de Sant Pau del Camp.

 

 Germans tots.

 

 Avui s`inaugura la Confraria canònica de Sant Pau i San Galderic, erigida per el Sr. Cardenal-Arquebisbe de Barcelona.  Oidà que la nova Confraria es projecti, fructuosament, en el futur, que tingui un endemà. Es per ma nostre i per ministeri nostre que Déu ha deixat l`ordenament de les bones accions i relacions humanes.

 

 De vosaltres, membres de la Confraria, que, elegits democràticament, heu aseptat el càrrec, estarà quasi tot. La protecció de Sant Pau, de Sant Galderic, no us faltarà si us deixeu guiar per l`Esperit Sant.

 

Fins al segle dinou, aquest monestir era conegut com Real Monestir i Pontifica Escola de Sant Pau del Camp.

 

 El referit títol  i Escola continuà vigent, àdhuc desprès del Decret de Nova Planta i de les abolicions de les universitats de Barcelona i dels Estudis Generals, d`arreu, traslladats a Cervera.

 

 Seguí viva, excepcionalment, aquí, una institució docent, amb títol de Pontifícia, a on cercaven bona formació novicis benedictins de Catalunya, Aragó i Rosselló. La nova Confraria no li faltarà, tampoc en els fets històrics passats, i aquí esdevinguts, motius d`activitats
 
 Em sembla ben important recalcar que es bo retornar a les arrels de les coses, de la societat i de l`Historia

Sant Pau, al meu entendre, es l`apòstol que tingué major influencia en els inicis del cristianisme. Pau, cridat a última hora, es convertí, quasi, en la clau de volta dels inicis de l`Església Primitiva. En parlàvem més llargament en la missa solemne d`aquest matí a les 12h. Amb bona assistència de devots i cants.

 

Jo no crec que en l`historia de l`Església es pugui trobar a un cristià mes agosarat, que desafià tots els perills, que funda quasi totes les primitives esglésies, que es mogué d`aquí allà, sens parar. A ell es deu l`organització primera de les comunitats cristianes a imatge de les sinagogues jueves i de les comunitats monàstiques.
 

Difícilment hom pot haver escollit uns patrons millors, sant Pau i sant Galderic per la Confraria que avui inicia el seu camí

 

Es parteix d`aquest monestir construït prop del mar mediterrani, que Pau va solcar mil vegades amb l`intenció apostòlica,  de fondejar-hi, aquí, o ben prop. La Confraria pot trobar, dons, en Sant Sant Pau una font inesgotable de doctrina, d`etjemples, d`energia, de compromís.

 

Una circumstancia providencial feu que el sepulcre de Sant Galderic, patró de la pagesia catalana des de el Rosselló fins a l`Ebre, per assegurar l`integritat, restes, durant deu anys a recer d`aquest monestir fins que fos retornat al Monestir de Sant Martí del Canigó.

 

No ens costa  gens trobar, també, en aquest fet, bona raó per haver-se  ajuntat  Sant Pau y Sant Galderic en la formació de la Confraria. L`importància històrica, social i catalana de sant Galderic es, també,  remarcable  per si mateixa.

A Barcelona resideix el Patronat de Sant Galderic del que n’és president  l`erudit i emprenedor Sr. Agustí Esteve i Orozco de Najar que, sortosament, pertany també a la Junta directiva de la nova Confraria de Sant Pau i Sant Galderic.

 

El referit Patronat  organitza cada 16 d`octubre, festa de Sant Galdaric, una missa solemne, en aquest mateix templa, presidida per el dit Sr. President amb assistència de pagesos d`arreu.

 

 Catalunya, com en general Espanya i Europa, fou, inicialment, una societat agrícola. Sant Galderic en fou, i és, el patró dels pagesos catalans que l`invoquin com a tal. Sant que recorda, dons, les arrels cristianes de la nostra terra.

La Confraria es autònoma en les realitzacions i activitats puntuals que pugui organitzar. Al meu entendre en aquest moment de dispersió i perduda de les identitats  ella podrà tenir un ampli camp d`activitats socials, culturals, històriques.

 

Oidà la Presidenta, Vice-President i Junta Directiva, amb les conegudes capacitats i qualitats que els acompanyen, puguin intuir programes i activitats dirigides a retrobar antigues tradicions radicades tant al Barri del Raval, com a Sant Pau del Camp, etc.Aclariments sobre les diferents competències de la Confraria de Sant Pau i Sant Galdaric en relació amb l`entitat superior de la Parròquia.

 

Benvolguts Presidenta, Secretari i membres de la Junta de la Confraria de Sant Pau i Sant Galdaric  últimament  erigida a la parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona: El dilluns dia 2 de març en la reunió del Equip de Preveres de l`Arxiprestat Rambla-Pobla Sec, Mn. Ramon Batlle, Subdelegat d`Economia de l`Arquebisbat de Barcelona, prèviament invitat, va informar durant més de dues hores sobre aspectes directament relacionats amb l`actual acurada organització de la Delegació d`Economia.

 

Mn. Batlle entrà detalladament en la diversa casuística relacionada en lo que segons la normativa fiscal civil, poden, no poden  fer les Parròquies i qualsevol institució d`alguna forma relacionada amb la Parròquia distingint clarament les accions pastorals pròpies d`altres activitats:  Límits, circumstancies, possibilitats, responsabilitats legals de la Parròquia, assegurances de tots els que tenen o demanen tenir alguna activitat, com Corals, Conferencies, actes cívics etc. etc.

 

Tenint en compta que entre les informacions que ens va donar Mn. Batlle, algunes es relacionen, clarament, per exemple, amb la reunió mensual que el Sr. Jordi-Javier va consensua, “motu propio” i que es realitza, no conforme a dret, dins las dependencies de la Parròquia...

 

Qualsevol activitat no genuïnament pastoral, com es ara La Visita Turística que es realitza quasi cada diumenge durant mes d`una hora, dins i fora, deu subjectar-se a les normes legals i fiscals  seguint els dictàmens exposats per Mn. Batlle...

 

Sobre qualsevol activitat, vingui de qui vingui, e interessi a qui interessi, cal evitar allò que denuncia aquell adagi català: “Casat en soc, ¡què m`en dieu!”, això es,cal evitar els fets consumats i els personalismes, “motu propio”, massa habituals...

 

Entre els temes exposats per el Subdelegat Mn. Ramon Batlle, hi entren, directament diversos aspectes relacionats, també,  amb les activitats i llocs de reunió de la Confraria de Sant Pau i Sant Galdaric.

 

 La Confraria està canònicament erigida, prèvia la meva proposta personal dirigida al Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, a Sant Pau del Camp. Aquesta erecció canònica  no implica, vaig cap concepte, que la seu de la Confraria, en lo que fa referència als espais de reunió d`Ella , hagin de radicar, per dret propi, en les dependencies concretes de la Parròquia.

 

La Confraria en principi no gaudeix de cap dret nat ni, conseqüentment, el de  d`utilitzar les dependencies parroquials passant per sobre  de les competències  del Rector de tenir-ne informe previ i donar-hi el “vist i plau” previ.

 

Sota d`aquest principi i límits la Junta de la Confraria pot proposar al Rector directament, o a traves de la seva  secretaria Dra. Josefina Mutjé, dies i hores per qualsevol acte, com  es ara quant i on demanen reunir-se o  l`utilització de la Sala del Abat Safont  o altres dependèndencies...

 

 Un servidor vareg erigir  a Santa Maria del Mar dues Confraries: La del Bacallà sota el títol  de la Santa Creu i la del Gremi d`Industrials Oliaries  de la Mara de Déu de l`Olivera. Las dites confraries sols feren actes dins del templa previ acceptació del Rector de Santa Maria del Mar,  sense utilitzar mai cap de les dependencies de Santa Maria del Mar.

 

De igual forma les Confraries de Santa Marta d`Hostalers i Taverners i la de Sant Magí, pesi a tenir capella i altar propi, no utilitzaren mai les amplies dependencies i centres de Santa Maria del Mar. Les Juntes solien fer-se en diferents llocs, sovint, en el domicili del President etc.

 

Si be la relació amistosa de Sant Pau del Camp amb la Confraria es dona per suposada... Una cosa es la Confraria i l`altra la Parròquia com a tal. Les reunions poden tenir-se a domicilis particulars, entitats cíviques, i, naturalment, està clar,  a Sant Pau del Camp, però prèvia petició formal  evitant, allò que dèiem abans..., massa habitual...

 

A partir de les explicacions i delimitacions exposades per Mn. Ramon Batlle, es  deurien concretar varis assumptes relacionats  a fi d`establir, un “modus operandi”, legal...

 

 

En les relacions entre la Parròquia i la Confraria caldria consensuar  la seva festa canònica anual: Missa o  Eucaristia organitzada per la Junta, d`acord amb l`agenda parroquial, en el temple parroquial de Sant Pau del Camp o en un  altre lloc...

 

Cal deixar, de vell antuvi, ben clar que si be la Confraria pot participar a títol privat en la Festa Major Mil·lenària de la Parròquia en el dia de la  Conversió de Sant Pau del 25 de gener, l`organització d`aquesta diada anyal pertany exclusivament i per dret propi a la Parròquia i al seu Rector agraint, naturalment, la col·laboració i participació de tots els feligresos...

 

Seguint les orientacions de Mn. Ramon Batlle s`evidencia, també, que l`administració econòmica i NIF de la Confraria deu ser del tot diferent de la Parròquia, sense poguer-se interrelacionar l`Economia de la Parròquia i la de la Confraria per això serà bo que la Confraria actuï, també en aquest aspecte, com entitat ben diferenciada de la Parròquia en el seu conjunt.   (Segurament que quelcom semblant hauria de seguir-se en relació a la col·lecta en pro de la missió de Kenia...)

 

La Confraria podria demanar audiència al subdelegat d`Economia Mn. Ramon Batlle, persona ben entesa i amable, per establir, si cal, un conveni, naturalment d`amistat, dins la legalitat, entre la Parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona i la Confraria independent de Sant Pau i Sant Galdaric...

 

Francesc Tort, rector de la Parròquia de Sant Pau del Camp de Barcelona des de 2008. Barcelona 4 de març de 2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario