lunes, 22 de diciembre de 2014


               Sagrada Família 28-12-2014

 

Partint de la Sagrada Família, que trobem i venerem en la Cova de Betlem, l`Església ens invita, en aquest diumenge desprès de Nadal, a meditar sobre la grandassa de la família humana i cristiana: primera cèl·lula de la Societat i de l`Església.

 Admetent la realitat de famílies diferents, que poden, en principi, ser també cristianes, ens fixem, ara, en la Família més extensa i tradicional.

 
La primera lectura d`avui, fragment del llibre de Jesús Fill de Sira, o del Eclesiàstic, ve a ser un comentari i aplicació  concreta del manament del Decàleg d`honorar als pares.

 
Els Manaments de la Llei de Déu, no son altra cosa que l`especificació de les línees generals de Llei Natural, que si be no es manifesta i valida en  les majories, resulta, en general, camí vàlid per tots.

 
Les consideracions de l`Eclesiàstic poden resumir-se en que Déu vol i es complau en la visió dels fills que estimen i honoren a llurs pares, que els obeeixen en temps propicis i en tenen cura quant arriben a la vellesa.

 Hi ha com un torna jornals, com un sacrifici de torn, primer es el sacrifici i dedicació dels pares en vers llurs fills, i desprès dels fills en vers els pares i, en aquest context, ben mirat, tots junts, respecte als avis.

 Família cristiana,  institució natural, rica i complexa,  es defineix com Església Domèstica, els pares en son els pastors, els sacerdots, el seu cor n`es l`alta i el bressol de llurs fills.

 Família formada de pares i fills i també dels avis, edificada sobre el sacrifici, el servei, l`autoritat,   en les seves diferents edats, experiències i coneixements, resulta ser la millor  escola natural per els fills i el millor espai per els pares i avis.