viernes, 18 de agosto de 2017

Rememorant... la reunió del 4 d'octubre del 2001

Els amics de Mn. Tort, liderats per el gran bisbe Joan Carrera, Srs. Albert Manent, P. Felip Puig S.J., Dr. Blasi, del Opus Dei, reunits amb Mn. Tort, en el dia de la seva onomástica, 4-10-2001,  a la casa de les señores Maria Victoria Franco Clavel, malalta, amb la cuidant de Bolibia, i llur cosina Anunciación Pelacho Clabel. Es pot veure també la germana de Mn. Tort, Maria Antonia. Una de les varies trobades realitzades amb els mateixos personantges, a Consolat, 19 (aquesta) i a Princesa 44, d`altres,  durant el rectorat de Mn. Tort a Sant Martí del Clot.
El Dr. Narcís Jubany, en el dinar en el Castell de Canyelles, després que ell administrà el bateig del Gabriel Tardà... em comentà, referint-se al grup de seminaristes que s`havien trasladat al Seminari de Toledo, quant n`era arquebisbe Dn. Marcelo, que va estar tres ansys de coadjutor, amb dret a succesió, del bisbe Modrego Casaus, que no tornarien mai a Barcelona...Al ser nomenat Mons. Carles a Barcelona, a fi de que "passes", es va fer bisbe auxiliar a Joan Carrera... Ell pogué portar de canseller secretari al P. Enric Puig, un gran home que procurà marcar en positiu la vida de l`Arquebisbat... Quant Carles ja s`havia instal.lat, entraren en joc, de nou, les corrents espanyolistes o del "centre" a Barcelona... Aixó portà com a consequencia una profunda mutació... El P. Puig es relegat del càrrec i el sustitueix per el que després seria "elegit"  bisbe de Tarrasa, després ell amb tota facilitat aconseguí que un altre dels que sortiren de Barcelona per anar a Toledo, devingués, també, bisbe auxiliar de Tarrasa, crec que es diu Tristau o quelcom samblant...uns dels que al Dr. Jubany deia que mai haguesin retornat a Barcelona... Ja s`havia fet lo que en el fons els que d`alguna manera, des de el centre d`Espanya i des de el Vaticà, van regint l`Esglesia Catalana..., amb aquest Papa, o amb un altre, van rependre l`iniciativa. En aquest moment, per lo tant, els que havien sigut i eren els meus amics deixaren de tenir cap influencia... Jo, personalment, noto que estic del tot sol... L`actual rector de La Mercé, es pot entrar en la meva Web. www.santamariadelmartort.es i en l`entrada La Mercé es parla del dit Sr. rector, es un dels dits seminaristes que s`ordenaren a Toledo i després tornaren, en temps de Mons. Carles a Barcelona...
Fent clic a les imatges es poden veure més grans.


domingo, 13 de agosto de 2017

Rememorant... els actes de la Festa Major de Santa Maria del Mar

Rememorant els actes de la Festa Major de Santa Maria del Mar, l`Assumpció de la Mare de Déu, al 15 d'agost dels anys 1986, 1989, 1990, 1992 i 1994, amb tres fotos de cada any. Pot fer clic en les imatges per veure-les més grans.          


Santa Maria del Mar- Festa Major
Assumpció de Maria al Cel

Assumpta al Cel en cos i ànima, aquesta es la fe antiga i moderna que l`Església professa sobre els últims moments de la vida de Maria sobre la terra. Tractant-se d`un dogma plenament viscut i assolit, no s`havia sentit mai la necessitat de subjectar-lo a cap definició dogmàtica. Fou Pius XII, en vida de molts de nosaltres, qui per lloar i fomentar el culta a Maria, declarà “Ex Catedra” aquest dogma , davant d`un quasi concili  dels bisbes de tot el mon.

A partir del concili d`Efes (431) el temple que guardà des de un principi el cos de Santa Eulàlia, revé el nom de Santa Maria de les Arenes, fins que fou erigida parròquia l`any 693,  i  comensa a dir-se Santa Maria del Mar: L`arena es un límit, el mar mira l`infinit, el pas sobre la sorra deixa senyal caduc. Solquem la mar sense deixar rastre per els camins de la catolicitat.

L`actual temple fou dedicat, canònicament, des de la primera pedra, al l`Assumpció de Maria, i transcorreguts els cinquanta anys, en que durà llur construcció, el 15 d`agost de 1383 s`hi celebrà la primesa missa.

La vida  va gaudir durant molts segles aquesta basílica ardiaconat de Santa Maria del Mar, edificada sobre la tomba de la màrtir Santa Eulàlia, sols pot comparar-se a les fites més altes de l`Historia de l`Església.
Santa Maria del Mar arrelada en l`Església Primitiva. Gaudí de primacia entre les parròquies de Barcelona i  de les més antigues d`Europa. Temple plenament vinculat a l`historia religiosa i civil de la ciutat de Barcelona  i àdhuc de Catalunya.

L`actual temple gòtic, hereu de quatre anteriors, des de el primitiu dedicat a Santa Eulàlia, passant per l`immediatament anterior d`estil romànic, destaca com un dels temples més notoris i harmoniosos del mon. Les expressions de temple insigne es troben en nombrosos documents pontificis, reials, episcopals i de tot tipus de comentaristes i escriptors.

Santa Maria del Mar destaca, també, per les seves antigues institucions, com la Junta d`Obra, el Plat de Pobres Vergonyants etc. i per una sèrie de feligresos que excel·liren en tots els camps de la vida religiosa i social.

Fundadors i fundadores d`ordres religioses modernes i antigues restaren vinculats a Santa Maria del Mar. Al recer d`aquestes naus, en foren feligresos o escrigueren importats capítols de llurs vides  Sant Ignasi de Loiola i Sant Antón Maria Claret.
Notòria devingué, també,  l`erudició, activitats i càrrecs dels preveres de la Comunitat de Beneficiats, que en el segle XVIII arribaren a 120, entre ells  Felix Amat.Destacaren els mestres de capella com l`actual, Enric Gispert, nomenat per el Cardenal Jubany. També  els organistes que ompliren aquest espai sagrat amb els acords que facilitaven els orgues de Santa Maria del Mar que competiren amb els millors d`Europa.

Si be el monumental orgue que hi havia, que ocupava tres capelles, va ser cremat en el 1936, en aquests moment s`està restaurant l`orgue menor provinent dels trinitaris de Vic. L`eminent barceloní Sr. Claudi Boada, al temps que cofinancia el referit orgue menor, ha donat la seva paraula, de procedir, després, a la construcció de una replica del orgue històric de 1936.

Poques Basíliques, com Santa Maria del Mar, poden rememorar les més lluïres funcions litúrgiques, les professions més espectaculars, com la del Corpus, en la dominica infraoctava, i els sermons dels oradors més importants i famosos del moment com es ara els que predicà Antoni Maria Claret.

Quant el Cardenal Arquebisbe de Barcelona Narcís Jubany em nomenà rector d`aquest temple, sols em donà un encàrrec concret: “Fomenta el Culte”.

Aquest encàrrec episcopal ja heu vist com ha sigut acomplert no solsament conservant sinó donant increment a les dues misses que es celebren els dies feiners, i també a les 6 misses que es celebren dissabtes i diumenges, amb la participació, segons la solemnitat, de la Capella de Música, de l`Escolania i de la Escola Cantorum.

Si be la Maternitat Divina de Maria, es la clau de volta de la seva dignitat i acció corredentora, el dogma i misteri marià més celebrat arreu, des de l`antigor, fou el de l`Assumpció de Maria als Cels. Només cal mirar al nostre entorn geogràfic per constatà com avui, quinze d`agost, es dia en que més parròquies i temples celebren la seva festa major.

Santa Maria del Mar es també un temple marià per la seva mateixa iconografia, tan l`esculpida en llurs claus de volta, restaurades, i per restaurà, com per els vitralls dels que destaca la Coronació de Maria en la quasi insuperable rossana central.

La pietat actual dels fidels, desprès de la destrucció quasi total de 1936, ha situat dotze imatges de Maria  de diverses advocacions vinculades, o no, a devocions històriques relacionades amb Santa Maria del Mar.

Cal  recordar, també,  l`Immaculada del Portal del Born, coneguda, popularment, com la Verge del Fanalet. Imatge que tingué el seu origen en el miracle atribuït a  Maria de ser lliurat de la pena de mort, que a conseqüència de la Guerra de Successió havia sigut condemnat.   Destruïda l`imatge original el 1936, fou restituïda, després, en escultura de bonze del celebrat i estimat artista Frederic Marés.

Que la Junta d`Obra, el Patronat de Santa Maria del Mar, els Consells Pastoral i d`Economia, la Capella de Música i l`Escolania  continuïn fomentant el culte i l`adhesió dels feligresos a la Parròquia. Que així sia.Dr. Francesc Tort Mitjans, Rector de Santa Maria del Mar de Barcelona  www.santamariadelmartort.es
Una de les homilies que va predicar en la Solemnitat de l`Assumpció de Maria al Cel, en la Festa Major de Santa Maria del Mar. S`havia espargit per tot el temple gran quantitat d`espígol que els feligresos de Santa Magdalena de Canyelles oferiren cada any a Santa Maria del Mar. Mn. Francesc Tort rector de Sant Pau del Camp des de 2008.