viernes, 1 de mayo de 2015

SANT JOSEP OBRER 2015


 

                          Sant Josep Obrer  1-05-2015

 

Jesús parlant a la Sinagoga de Natzaret, a on havia viscut els anys de la seva vida privada, familiar, sofrí els prejudicis dels oients, simplement, perquè eren coneguts els seus pares Josep i Maria, els seus parents, l`ofici de fuster...

 

El comentari  pot relacionar-se a les reflexions del mateix Senyor de que es valoren mes als de fora que els de casa... Pot associar-se, també,  al concepte de classe..., Com si el fill  del antic fuster del poble  no pogués avantatjar amb virtuts, capacitats, saviesa, als altres fills de pares, diguem-ho eixí, d`altra classe social...

 

Es ben evangèlic que, amb motiu del dia Primer de Maig, de context social i sindical a favor de la classe obrera, la Litúrgia, unint-se a tota justa reivindicació obrera... ens posi a la vista a Sant Josep, obrer, fuster, para de Jesús, espòs de Maria,  exemples de bondat, gracia i justícia...

 

La major part del Poble de Déu pertany  a la classe obrera... L'Església al vindicar llurs valors   no cau en el parany de discriminar altres realitats econòmiques i socials...

 

 En el fons i realitat humana de  la vida, l`ètica, la caritat i la justícia... aboguen per l`igualtat... Les diferencies entre uns i altres, entre oficis i serveis en el cos de la Comunitat, objectivament parlant, no permeten sobrevaloracions injustes...

 

Per els batejats el primer i millor tractat de Justícia Social el tenim en l`Evangeli, en el manament de l`amor...

 

 

 

 

 

Si be Aristóteles en el seu trectat sobre Etica i Socrates en els seus pensaments ajudaren a tenir conciencia social en l`antigor grega i Agustí, i Tomàs d`Aquíno ho havien fet, entre d`altres, com a pensadors cristians..., avançat el segle XIX, Karl Marx publicava, en el context e influencia de la tradició cristiana, El Capital...

 

L`Esglesia repren de forma solemne el seu dialec amb la societat a través de l`Enciclica Rerum Novarum de Lleó XIII publicada el 15 de maig de 1891. En seguiren, entre d`altres, "Mater et Magistra" "Populorum Progresio!, "Solicitudo Rei Socialis" y "Lumen Fidei" del papa Francesc....

 

A partir de les reflexions pontifícies y universitàries s`estructurà el tractat Catòlic de Justícia Social...

 

La Teologia de l`Alliberació no ha pretès  ser com  rèplica de la Lluita de Classes del segle XIX i XX...

 

La lluita de classe, avaluables llurs fruits positius de justícia a llarc termini..., no ha produït sempre, a primera vista, tots els efectes desitjables... Algunes vegades: Pobresa, misèria..., lluites sagnants i mort...

 

La doctrina de l'Església defensa la justícia des de la base, des de la realitat natural de les coses...  Un pagès pot treballar  terres fèrtils o aspres i poc productives... La collita serà diferent, el preu dels seus productes variarà...

 

 Les diferencies poden atribuir-se a:  Naturalesa,  genètica,  l’herència natural...: Bona salut, mala salut; capacitat intel·lectual...: Pares, família, clan, organització, justa o injusta... L`amor, la misericòrdia cristianes son en qualsevol circumstancia, bàlsams  de just equilibri...   

 

 

 Es diu que la societat es "com un vestit vell que quant se sorgeix per un costat es trenca per l’altra"... Caldrà, en tot cas, sorgir be...: Objectiu, aquet,  prioritari dels governs,   partits polítics i, també, dels cristians inserits en la societat...

 

Tems ha es deia: “Vuit obrers poden fer ric a un amo, però un amo no pot fer ric a vuit obrers”… Tot hi fonamentar-se la dita amb la naturalesa de les coses, està clar, que també en aquest cas, com en totes les relacions laborals, caldrà la justícia, l’equitat...

 

 L`emprenedor no pot gaudir de guanys tant superiors als que col·laboren amb llur esforç i treball... Si..., però, no...

 

L’Església catòlica, si be ha sigut contaminada amb les adherències dels temps..., en general, ha predicat i practicat  la justícia social... Que els drets d`uns acabem on comencen els  dels altres... Quant, potser, no ho ha fet del tot... ha tingut la valentia de confessar els seus pecats... i renovar-se...

 

 L' examen d’una conducta passada contraria al be i a la justícia no ha sigut, després, defensada com a bona per l`Esglèsia… En axó hi ha una gran diferencia en la majoria de respostes de la societat als fets reals...

 

Es ben cert, però, que la majoria de doctrines, persones  e institucions, biològicament caduques en el temps, no tenen la possibilitat de rectificar i començar de nou, com si la te la perennitat de  l`Església...