viernes, 18 de agosto de 2017

Rememorant... la reunió del 4 d'octubre del 2001

Els amics de Mn. Tort, liderats per el gran bisbe Joan Carrera, Srs. Albert Manent, P. Felip Puig S.J., Dr. Blasi, del Opus Dei, reunits amb Mn. Tort, en el dia de la seva onomástica, 4-10-2001,  a la casa de les señores Maria Victoria Franco Clavel, malalta, amb la cuidant de Bolibia, i llur cosina Anunciación Pelacho Clabel. Es pot veure també la germana de Mn. Tort, Maria Antonia. Una de les varies trobades realitzades amb els mateixos personantges, a Consolat, 19 (aquesta) i a Princesa 44, d`altres,  durant el rectorat de Mn. Tort a Sant Martí del Clot.
El Dr. Narcís Jubany, en el dinar en el Castell de Canyelles, després que ell administrà el bateig del Gabriel Tardà... em comentà, referint-se al grup de seminaristes que s`havien trasladat al Seminari de Toledo, quant n`era arquebisbe Dn. Marcelo, que va estar tres ansys de coadjutor, amb dret a succesió, del bisbe Modrego Casaus, que no tornarien mai a Barcelona...Al ser nomenat Mons. Carles a Barcelona, a fi de que "passes", es va fer bisbe auxiliar a Joan Carrera... Ell pogué portar de canseller secretari al P. Enric Puig, un gran home que procurà marcar en positiu la vida de l`Arquebisbat... Quant Carles ja s`havia instal.lat, entraren en joc, de nou, les corrents espanyolistes o del "centre" a Barcelona... Aixó portà com a consequencia una profunda mutació... El P. Puig es relegat del càrrec i el sustitueix per el que després seria "elegit"  bisbe de Tarrasa, després ell amb tota facilitat aconseguí que un altre dels que sortiren de Barcelona per anar a Toledo, devingués, també, bisbe auxiliar de Tarrasa, crec que es diu Tristau o quelcom samblant...uns dels que al Dr. Jubany deia que mai haguesin retornat a Barcelona... Ja s`havia fet lo que en el fons els que d`alguna manera, des de el centre d`Espanya i des de el Vaticà, van regint l`Esglesia Catalana..., amb aquest Papa, o amb un altre, van rependre l`iniciativa. En aquest moment, per lo tant, els que havien sigut i eren els meus amics deixaren de tenir cap influencia... Jo, personalment, noto que estic del tot sol... L`actual rector de La Mercé, es pot entrar en la meva Web. www.santamariadelmartort.es i en l`entrada La Mercé es parla del dit Sr. rector, es un dels dits seminaristes que s`ordenaren a Toledo i després tornaren, en temps de Mons. Carles a Barcelona...
Fent clic a les imatges es poden veure més grans.


No hay comentarios:

Publicar un comentario