viernes, 10 de noviembre de 2017

Les trones, altres tresors de Santa Maria del Mar, i la destrucció actual del temple

Amb motiu d'adaptar el Palau Nacional de Montjuic pels Jocs Olímpics de Barcelona se'm va convocar al Palau Nacional per informar-me de que un servidor, Francesc Tort Mitjans, com a rector de Santa Maria del Mar, havia de decidir què volia fer amb quant de Santa Maria del Mar s'havia entregat al Palau Nacional com a custòdia.
Els sòtans del dit Palau, a fi de asegurar llurs fonaments, s'havien de deixar nets. Santa Maria del Mar hi havia deixat moltes coses: quan es va procedir a la restauració de l'altar barroc que s'havia construit, quan es va situar derrera del dit altar el Cor que abans estava, com ara encara a la Catedral, en el mateix centre... Entre les peces arquitectòniques allí deixades en dipòsit destacaven les trones en la seva totalitat, les bases de pedra, les escales, les dues trones de caoba una a cada banda...
Es tractà, dons, de que es tornès a Santa Maria del Mar les dues trones. A tal efecte vaig adaptar un local de la parròquia situat en la Plaça Montcada a fi de traslladar-hi les trones i demés...
Allà estaba tot quan un servidor vaig deixar de regir, com a rector, Santa Maria del Mar l`any 1998. Després hom tingué noticia de que el meu sucesor, Mn. Taulé, secretament les va fer desaparèixer de forma que ningú resultès informat de què s havia fet amb les dites trones. En la mateixa visita se m'oferí com a dipòsit altres objectes de culte que no pertanyien a Santa Maria del Mar, com vàries cadires de cor molt interessants i valuoses artíticament. També altres objectes de culte com dos reclinatoris, dues cadires, altres quatre cadires de cuiro plegables, etc.
Els reclinatoris es situaren a la Capella del Santissim, lloc, fins el 2017, de culte, de mises i de pietat; ara també, en aquest mateix moment, 9-11-2017, la Capella resta tancada, ja s' han tret varanes,altar, sagrari monumental. En l'espai de tot l'antic presbiteri de la dita Capella s'hi ha situat la sagristia...


Con el objetivo de adaptar el Palau Nacional de Montjuic para los Juegos Olímpicos de Barcelona se me convocó al Palació Nacional para informarme de que un servidor, Francesc Tort Mitjans, como rector de Santa María del Mar, debía decidir qué hacer con cuanto de Santa María del Mar se había entregado al Palacio Nacional en custodia.
Los sótanos del Palacio, con el fin de asegurar sus bases, se debían dejar limpios. Santa María del Mar había dejado muchas cosas: cuando se procedió a la restauración del altar barroco, cuando se situó detrás del dicho atar el coro que estaba antes, como aún en la Catedral, en el centro..
Entre las piezas arquitectónicas allí dejadas en depósito destacaban las tronas en su totalidad, las bases de piedra, las escaleras, las dos tronas de caoba en cada banda...
Se trataba de que se devolviera a Santa María del Mar las dos tronas. A tal efecto adapté un local de la parroquia situada en la Plaza Montcada a fin de trasladar las tronas y demás.
Allí estaba todo cuando un servidor dejó de ser el rector de Santa María del Mar el año 1998.
Después tuve conociemiento de que mi sucesor, Mn. Taulé, secretamente les hizo desaparecer de forma que nadie resultara informado de lo que se había hecho con esas tronas. En esa visita se me ofrecieron como depósito otros objetos de culto que no pertenecían a Santa María del Mar, como varias sillas de coro muy interesantes y valiosas artísticamente. También otros objetos de culto como dos reclinatorios, otras dos sillas, cuatro sillas de cuero plegables...
Los reclinatorios se situaron en la Capilla del Santísimo, lugar, hasta el 2017, de culto, de misas y de piedad; ahora también, en este mismo momento, 9-11-2017, cerrada, destruyéndose, habiéndose quitado ya las barandas y demás.

In order to adapt the National Palace of Montjuic to the Olympic Games I was invited to the Palace and they told me that I, as the Priest of Santa Maria del Mar, had to decide what to do with the things that Santa Maria del Mar delivered to the Palace.
The basement of the Palace, in order to secure the structure, had to be cleaned up. There were a lot of thing from Santa Maria del Mar. They were saved there when we did the reforms of the altar...
Among the arquitectural pieces from Santa Maria del Mar that were saved there, there were two thrones. I reformed a warehouse located in Montcada square and the those thrones and the rest of the pieces were saved there.
And they all were still saved there when I left Santa Maria del Mar in 1998.
Later, I was told that the next priest, Mr. Taulé, secretly took the thrones. They disappeared and nobody was informed. When I visited the Palace they offered me some other valuous pieces.
Some of them were relocated inside the Capilla del Santísimo and there were still there until 2017. Now the Capilla del Santísimo is closed, and the pieces are gone.

A continuació, imatges del procès comentat:


Relacionat amb la destrucció actual del patrimoni de Santa Maria del Mar: 

La Sagristia i la Capella del Santíssim: Com era i com està a l'actualitat. Abans i després - Cómo era y cómo está en la actualidad. Antes y después - How it was and how it is nowadays. Before and after.

En la propera entrada, més informació


Les següents són fotos de la restauració de la Capella del Santíssim, del 6/03/1987, feta per Mn. Tort:A continuació, alguns detalls de com era una vegada feta la restauració de Mn. Tort:


A continuació, cronològicament, algunes fotos històriques de la Capella i la Sagristia en temps del rectorat de Mn. Tort
Missa diaria, el 6/05/1987, a la Capella del Santíssim
Missa del 6/05/1987
Leonardo Boff a la Sagristia, el 30/05/1987

El Cardenal Jubany visita la Capella del Santíssim per primera vegada, el 27/10/1987
Mario Soares, president de Portugal, visita la Sagristia el 18/12/1987
Mons. Iniesta a la Sagristia, el 21/03/1988
El Conseller Sr. Guitart a la Sagristia, el 20/05/1988
23/11/1990 a la Sagristia, firma de membres del Patronat
23/11/1990, firma de membres del Patronat
8/09/1991, després de la Missa de la Festa Major del Barri

8/09/1991, després de la Missa de la Festa Major del Barri

El Cardenal Jubany a la Sagristia, el 24/12/1992
Entre aquestes fotos històriques, a continuació, algunes fotos de les Exèquies de la Sra. Francisca Mitjans Tutusaus, mare del rector Mn. Francesc Tort Mitjans, a la Capella del Santíssim el 15/01/1993:
 A continuació, més fotos dels esdeveniments a la Capella del Santíssim
La Capella del Santíssim el Dijous Sant, 8/04/1993

A continuació, l'estat actual de Santa Maria del Mar. Com han deixat la Capella del Santíssim per les obres i, després, buscar el negoci comercial de Santa Maria del Mar:


No hay comentarios:

Publicar un comentario