lunes, 21 de enero de 2013


           Conversió de Sant Pau 25-01-2013

 

Fidels que us heu congregat per invocar l`intercessió de Sant Pau.

 

Membres del Consell Pastoral i d`Economia

 

Estimada presidenta de la Confraria de Sant Pau i Sant Galderic, Rosa Maria Vilanova. Prohoms de la junta directiva i confrares que l`any passat inaugurareu, tal dia com avui,  aquesta confraternitat.

 

 Capella de Música de Sant Pau del Camp.

 

 Germans tots.

 

Sant Pau. Al meu entendre es l`apòstol que tingué major influencia en els inicis del cristianisme. Pau, cridat a última hora, es convertí, quasi, en la clau de volta  de l`Església mes Primitiva.

 

Quant la litúrgia i l`historia parlen de sant Pere, s`uneix, quasi sempre, a ell, Pau, com si no pogués deslligar-se l`acció primada de Pere, de Pau, com si, en la praxis real dels carismes eclesials primitius, no fos fàcil citar a Pere sense Pau i a Pau sense Pere.

 

La primera lectura, fragment dels Fets dels Apòstols, relata l`episodi i gènesis de la conversió de Pau. Perseguidor de bona fe del cristianisme, per considerar-lo desviació del judaisme, va escoltar  aquell:  “Jo soc Jesús a qui tu persegueixes”.

 

A partir de tota la trajectòria pastoral i humana de Pau s`evidencia en ell un caràcter, recte,  fort, apassionat, compromès, valent, capaç de  no defallir.

 

 

La Conversió de sant Pau, que celebrem, va suposar un abans i un després en el devenir de l`Església de Jesús. Coneixedor de les Escriptures, amb el grau de Rabí, Mestre, va aconseguir,  infatigablement, organitzar el cristianisme naixent.

 

 Pau va propicià per l`Església naixent l`estructura rabínica de les sinagogues, que, en la practica cristiana es concretà en la comunitat dels preveres. L`historia mostra com l` organització eclesial dels primers segles es conformà a semblança de les comunitats monàstiques.

 

De temps immemorial es va erigir, en aquest mateix sol, un temple dedicat a sant Pau, potser en memòria o recordança del seu anunciat viatge a les nostres contrades. Temple confiat des de el segle X a l`ordre  benedictina

 

La  comunitat de l`actual parròquia de Sant Pau del Camp, es congrega cada diumenge a celebrar l`Eucaristia. Alguns barcelonins, y també turistes, coneixedors de l`historia antiga i singular d`aquest lloc sagrat, i temple romànic, s`ajunten a les nostres congregacions.

 

L`Apòstol Pau pot ser invocat en gran varietat de necessitats i circumstancies de la nostra vida particular, eclesial i social.

 

Pau pot ser invocat per els Mariners: el mar fou, quasi, la seva ruta més freqüent, en la mar va passar perills de tota mena, fins a naufragar varies vegades.

 

Pau pot ser, també, invocat per els Empresonats, ell ho va ser per Crist.

 

 

Pot ser invocat per els condemnats a mort, ell va ser executat.

 

Pot ser invocat per els que en qualsevol circumstancia sofreixen violència, robatoris, agressions, desprestigi social, ell les va patí.

 

Pau pot ser, també, invocat per els pastors de l`Església que malden poder donar e incrementar la vida cristiana de les seves comunitats.

 

Havent sant Pau passat llargues nits perdut en el mar, sacsejat per tot  tipus d´ adversitats, conservà la salut mental. Serà per això que, de temps immemorial, son molts, d`aquí o de fora, pròxims o llunyans, que avui s`acosten a Sant Pau del Camp, a demanar  la salut mental per ells mateixos o per llurs familiars. També  per donar a sant Pau gracies per les curacions i dons rebuts.

 

 Continua, aquí, la tradició particular, del “Llibre de Sant Pau”. Si  fins ara el dit “Llibre Paralitúrgic de Sant Pau” sols es col·locava  sobre l`alta en les misses celebrades en la festa de la Conversió de Sant Pau, pensem que també pot ser pastoralment bo repetir aquest acte i signe en les diverses solemnitat de l` any Litúrgic per continuar pregant per les intencions en el “Llibre” significades.

 

Segles enrere la comunicació e informació dins de l`Església es realitzava a partir de les Ordres Religioses, dels predicadors, de les missions. Fou a partir d`elles que la tradició d`invocar a Sant Pau, en aquest Monestir, prengué volada.

 

 

 

 

 

 D`arreu, sobre tot de pobles i contrades pròxims, tal dia com avui s`uniren aquí peregrinacions demanant l` intercessió del gran Apòstol, per la curació i millora de les  diverses enfermetats o crisis mentals de tant complexa diagnòstic i curació.

 

Havent variat tant els mitjans de comunicació, la quantitat inabastable d`informació, el nombre d`habita’ns, la complexitat dels trasllats, quant teòricament son més fàcils, tot explica que la dita tradició vagi perdent força.

 

Continuem donant testimoni  de la nostra fe, de maldar per la caritat i la justícia, d`unir-nos i enllaçar-nos tots els que aquí ens congreguem.

 

 Seguim fidels, també, a la  fe i l`historia, segles ha arrelada  en aquest temple mil·lenari, lligat, entre d`altres tradicions, al Camí de Sant Jaume i a la recordança de Sant Galdaric, primer patró de la Pagesia dels antics països occitans, quines despulles  foren traslladades a aquest sant cenobi amb gran solemnitat etc.

 

 

Dr. Francesc Tort Mitjans, rector de Sant Pau del Camp

 

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario