miércoles, 27 de marzo de 2013

Dijous Sant 28-03-2013


                       Dijous Sant 28-03-2013

 

Jesús volgué quedar-se entre nosaltres, a través de la Eucarística i del manament de la caritat. S`havia promés i, en el Cenacle, El Dijous Sant, s`acomplí.

 

Llegim els Fets dels Apòstols,  les Cartes de Sant Ignasi d`Antioquia, la Doctrina dels Apòstols,  les Apologies de Sant Justí. Arreu s`ens parla de l`Eucaristia, del Dia del Senyor. En termes  de doctrina i rites, quasi idèntics:  La Litúrgia de la Paraula, Ofertori-Caritat, Consagració i Comunió, Acció de Gràcies.

 

Tots els temples i catedrals del mon abriguen  l`Altà que els presideix. Altà, sempre venerat, signe eucarístic del Sacrifici de la Creu,  record d`aquell primer: “Feu axó en memòria meva”.

 

 En l`Últim Sopar, al conferir-nos el Manament de la Caritat, Jesús emprà el signe del Lavatori de Peus als Apòstols:  “Si dons jo, que soc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres ho heu de fer uns als altres”.  Doctrina, genuïnament cristiana.

 

El papa Francesc, ja quant era bisbe de Buenos Aires,  defensà que tot poder, millor dit, textualment, que “el verdader poder”, es el servei. Com a bisbe de Roma, segons allò que de l`abundància del cor en parla la boca, ja ho ha tornat a recordar algunes vegades.

 

El Papa, conscient de que,  el ministeri de bisbe, com també, subsidiàriament, el de rector, tota autoritat,  deu potenciar  l`exercici de la caritat, justícia i  defensa de la Fe,  en parla en la simplicitat de no sortir-se`n de les vies  de l`amor, la pau, el servei.

 

 

 

Ben mirat el comentari que el Papa feu en relació als cardenals: “Us diuen prínceps, però, en tot cas sou prínceps d`un Rei Crucificat”, s`ha de situar en el context de que en el Regne de Déu, aquí a la terra existent,  tot títol, tota dignitat, tot ministeri no necessita, en llur simplicitat, de  colors i vestimentes, fora del servei.

 

En virtut del Baptisme tots som constituïts, sacerdots. Al sacerdoci comú dels fidels va dirigit, plenament també, l`etjemple i la doctrina de Jesús, i del papa Francesc, de servir.

 

Cada Congregació dels Fidels, cada Missa,  ens situa davant de la mateixa doctrina  de Jesús. Som imperfectes,  sempre es difícil rentar els peus, sobre tot als que no ens estimen. Res, però,  ens deu apartar de l`esforç per seguir la doctrina de l`Últim Sopar, quina vivència avui ens Congrega.

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario