sábado, 30 de marzo de 2013 
                        Diumenge de Pasqua de 31- 03-2013

 

Aquesta nau mil·lenària, ahir,  en la Vetlla Pasqual va ser   testimoni, com tantes vegades en temps i circumstancies diferents, de  “l`Exultet”, l`anunci de Pasqua.

 

Les santes dones foren les primeres en fer-ho. Els mateixos Apòstols no els hi donaren massa crèdit. ¿Donem crèdit avui nosaltres al anunci de la Resurrecció de Crist? ¿Ens ho hem cregut? ¿Experimentem el goig d`haver, per la fe, ressuscitat juntament amb el Crist?

 

Davant de tants arguments que ens ho confirmen, ¿ens resistim com Tomàs,  o el seguim amb aquell final: ¡“Senyor meu i Déu meu”!?. Oidà si sortíssim avui d`aquesta celebració solemne enfortida la nostra fe donant més valor a “allò que es de dalt”.

 

La veritat de la Resurrecció del Senyor s`apuntala amb els fets. Nosaltres, ara, més enllà del testimoni dels Apòstols, ¿hem trobat, hem descobert, dins nostre, com cal, a Jesús Ressuscitat o encara esperem que s`ens manifesti?.

 

Ens hem Congregat, sovint ho fem; caminem junts. No ens plantegem altra veritat, altra Historia, que la que s`ens ha anunciat des de petits, sovint a través del testimoni dels nostres pares i avis: Jesucrist ha Ressuscitat.
 
Caminant, però, en  context difícil, necessitem , com els succeí als dos d`Emaus, que el mateix Senyor  ens surti al pas, ens expliqui el sentit de les Escriptures i quant sembli que ja ens deixa, preguem, des de el dubta, i les ganes de creure més: “Senyor quedeu-vos entre nosaltres perquè el dia ha començat a declinar.”


El dia sempre neix i declina, així  segueix el ritme de lo humà i també de la fe. ¡Invitem a Jesús que es quedi entre nosaltres!. El descobrirem, més i millor quant, en el context de la Congregació dels Fidels, el reconeixerem en la Fracció del Pa, en l`Eucaristia.


Si Crist no hagués triomfat de la mort, sinó hagués ressuscitat, l`edifici de la seva doctrina i del seu record, faltat de la protecció de l`ultima pedra, s`hagués  enderrocat. L`eura del temps hagués  amagat, aviat,  el record del seu pas.

 Ho digué sant Pau: “Si Crist no ha ressuscitat vana seria la nostra predicació, vana seria la nostra fe”. Si Crist no hagués ressuscitat, si algú hagués tingut noticia d`Ell, l`hagués  pogut, potser, admirar, però ¿Estimar-lo, adorar-lo, seguir-lo, consagrar-li  vida, esperar retrobar-nos amb Ell en el Paradís?.

 Això feren els Apòstols, això han fet, i fem,  els cristians; havent  ressuscitat “juntament amb el Crist” maldem per cercar “allò que es de dalt, on hi ha el Crist... no allò que es de la terra”

 Allí on no arriba la raó humana, tant limitada, que ni aconsegueix  organitzar be la societat,  la força de la fe en la Resurrecció del Senyor, el cercar “allò que es de dalt”  ens ancoratge i ens mena a desitjar-nos Bona Pasqua.

Bona Pasqua, ho serà si la presencia de Jesús Ressuscitat  ens omple  d`alegria i  la sabem compartir, ara en la Congregació dels Fidels i, després,  fora, a casa, a la taula, en la germanor familiar. ¿Tindríem avui el coratge cristià d`invitar a persones que coneixem i que es troben soles?

Bona Pasqua, ho serà si creiem que “hem ressuscitat juntament am el Crist”, deixebles de Jesús i germans de tots els homes.

Bona Pasqua,  ho serà si, interessant-nos uns per els altres, vivim i donem testimoni de caritat, amor,  perdó,  misericòrdia, tendresa.

Jesús en la seva vida pública ens ensenyà, com ara també ho fa el papa Francesc, que val més una acció bona que mil paraules.

 
                                                     Dr. Francesc Tort Mitjans
 Homilia preparada a partir d`altra predicada a Santa Maria del Mar, per el seu rector, adaptada, ara a Sant Pau del Camp també de Barcelona


No hay comentarios:

Publicar un comentario