viernes, 4 de octubre de 2013

Dom. 27 Cat. Cast. 6-10-2013


           Dominica 27 © 6-10-2013. 2-10-2016.   Fe, Raó i Llibertat  

 

“El just viurà perquè ha cregut” , Abacuc. “Viu en la fe i en l`amor a Jesucrist”, Pau. “Doneu-nos més fe”, Evangeli

 El poble de Déu desitja viure de la fe. El nostre cervell, fet per mesurar i pesar allò que pertany a l` ordre visible i contable, amb la fe, fonamentada, pot sobrepassar el llinda de la matèria.

La fe, lluny d`invitar a mouren`s, o quedar-nos, dins d`un túnel, l`il·lumina i ens ajuda a sortir-ne. No consisteix en caminar a les palpentes sense l`esperança i la certesa d`obrir els ulls i veure la llum, ni que sigui a través de l`imperfecció d`un mirall aquàtic.  

 Partint de l` aforisme teològic  segons el qual “la gràcia edifica sobre la naturalesa”, s`evidencia que hi ha una  interrelació, no contradictòria, entre la fe i la raó.  La gràcia de la fe, edificada sobre la llum natural de la raó, fa que hi puguem veure més enllà.

 Tot i que les comparacions no s`adeqüen massa a la realitat, podríem dir que els camins vers la fe se semblen a poder mirar l`estelada a través d`un telescopi.

 A partir de les capacitats  naturals i  intel·lectuals: visió i raó, la gràcia de la fe, actuant com un telescopi, ens pot ajudar a veure, assentir, acceptar, creure.

Un  dels dogmes fonamentals, no tan sols del cristianisme sinó, més o menys, de totes les religions, és la creença  en la vida perdurable.

 

Els desequilibris de la vida present, les injustícies, les grans diferències entre uns i altres, sembla, des de certa raó, que demanin un equilibri final.


 (Cal admetre que la fe amb la vida futura pot resultar ser  més imaginativa que  racional i positiva al present vital de  la gent en  llur transit. Si no tenim, a partir de la raó, cap certesa contable en què consisteix la vida futura, no es racional deixar-se portar per  l`imaginació que elevant a categoria contable el misteri, pot desfigurar-ho tot... Difícilment es racional deprecià o minusvalorà la vida present a partir de la fe imaginaria d`una vida millor, amb tota classe de detalls...   Fa uns dies  en vareg parar a parlar amb una senyora del Barri de Sant Maria del Mar i, més o menys seriosament, la senyora, viuda, comentà que el seu marit estava allí, i, fent un gest amb les mans vers endalt, comentava:  "Que allí no esté con otra...") (29-09-2016)
 
 

 Dels orígens coneguts i historiats, en totes les races, llocs i cultures, el ser humà s`ha resistit a admetre la mort total. A partir de paraules i conceptes diferents, es constata la creença  en l`existència de l`esperit, de l`anima, de l`altra vida.

En algunes tribus, en concret d`Amèrica, els morts continuen, en la vida familiar, tant presents com si fossin vius. Els hi continuen posant el plat a taula.  Parlen d`ells distingint l`abans, i l` ara, com una creença feta convicció i certesa.

 Posar la mort com a fi de tot seria quelcom semblant a que el Creador ens hagués desorientat o confós al  inserir en el  cor un desig d`eternitat que mai es veuria acomplert. Seria tant contradictori  com que a  l`instint de la gana hom no pogués trobar aliments a l`abast.

Deixem, de moment, de parlar de la fe cristiana i fixem-nos en el concepte general de Religió.

L`home té com un instint d`eternitat, que la psicologia pot arribar a  qualificar de quelcom genètic. Per axó, dèiem fa pocs dies, que l`home “o es religiós o es supersticiós”.

A partir d`aquest fet  s`evidencia la responsabilitat de tota religió a ajudar a viure als sers humans en l`amor, el respecta,  la raó i la llibertat. L`essència de tota religió es cercar l`unió amb Déu en la llibertat.

Tornem al  cristianisme. En el Baptisme som constituït fills adoptius de Déu i com a tals formem part del Regne: d`amor, de justícia i de pau,  que, si be comesa en aquest mon que passa, te el seu fi,  culminació,  etapa final en el Paradís.

La fe, devegades es petita. Sembla que ens manqui forces. El dubta, conseqüència de la raó i la llibertat, es compatible amb la creença i la fe.

Partint de que des de el Baptisme gaudim de la fe infosa  en l`anima,  ens caldria, diguem-ho eixís, tenir fe en la gracia de la fe. No desconfiar del do baptismal que ens ajuda a creure, en la llibertat,  veritats concretes, conegudes i acceptades, com es ara, la presència de Jesús  en l`Eucaristia.

Demanem a Jesús com ho feren els Apòstols: “doneu-nos més fe”. Feu que la raó i la llibertat ens ajudin a creure. Que el dubte natural no es congeli en nosaltres, sinó que es dilueixi en la fe feta convicció.

                  Domingo 27 © 6-10-2013

 “El justo vivirá por su fe”, Habacuc. “Vive con fe y amor cristiano”, Pablo. “Auméntanos la fe”, Evangelio.

 El pueblo de Dios pide tener más fe. Nuestro cerebro, proporcionado para medir y pesar las cosas, con la fe multiplica sus fuerzas.

 La fe, lejos de invitarnos a movernos dentro de un túnel, lo ilumina. La fe no consiste en un acto ciego, a andar con los ojos vendados. La fe, si por un lado sobrepasa las fuerzas naturales, por el otro se apoya en ellas.

 “La gracia edifica sobre la naturaleza”. Partiendo de este aforismo teológico, se evidencia cierta interacción entre la fe y la razón, de suerte que no exista contradicción entre ellas.

 La gracia de la fe, asentada sobre la luz de la razón, hace que veamos más lejos. Aunque las comparaciones nunca se adecuan del todo a la realidad, podríamos decir que la fe es algo así como un telescopio. Un ciego no puede mirar por un telescopio. La gracia de la fe, en este caso, edifica sobre la capacidad visual ordinaria y permite ver más.

Uno de los dogmas fundamentales, no sólo del cristianismo, sino, más o menos, de todas las religiones, es la fe en la vida futura, en la vida eterna, en el Paraíso. En este tema la razón avanza lo suyo pero necesita el impulso de la fe.

¿Qué nos sugiere la razón sobre el tema que nos ocupa? : Los desequilibrios manifiestos de la vida presente, las injusticias, las escandalosas diferencias entre unos humanos y otros, parece que sugieren a la razón la necesidad de una justicia final.

No podemos, además, minusvalorar la constatación de que desde los orígenes conocidos de la historia de la humanidad, en todas las razas, lugares y culturas, el ser humano se ha resistido a admitir la muerte total y ha hablado, por doquier, de la existencia del espíritu, del alma inmortal aunque haya sido a partir de palabras distintas que vienen a decir lo mismo. En algunas tribus los muertos continúan, en la vida y relación familiar, tan presentes como si fueran vivos.


El ser humano, como se constata en todos los tiempos y lugares, tiene como un instinto de eternidad que incluso podríamos, ahora,  calificar de  genético. Poner la muerte como el final de todo seria algo semejante a que el Creador hubiera distraído al hombre insertando en su corazón el deseo de eternidad que nunca vería satisfecho. Seria parecido a que el apetito, no fuera satisfecho con los alimentos.


(Siendo verdad cuanto hemos dicho, es justo admitir que la fe en la vida futura puede resultar ser más imaginativa que racional i positiva al presente vital de la gente en su tránsito. Si no tenemos, a partir de la razón, ninguna certeza contable sobre en qué consiste la vida futura, no es racional dejarse llevar por la imaginación que elevando a categoría contable el misterio, puede desfigurarlo todo...Difícilmente es racional despreciar o minusvalorar la vida presente a partir de la fe imaginaria en una vida mejor, con toda clase de detalles... Hace pocos días me detuve a saludar a una señora del Barrio de Santa Maria del Mar y, más o menos seriamente, la señora, viuda, comentó que su marido estaba allí, y, haciendo un gesto con las manos hacia arriba, comentó: "Que allí no esté con otra...") (29-09-2016


Por el Bautismo somos constituidos en hijos adoptivos de Dios y herederos del cielo. Por él formamos parte del Reino de Dios, que si bien inicia su andadora en este mundo, qua pasa, tiene su culminación, su etapa final, en el Paraíso.

La fe, a veces es débil, parece que nos falten fuerzas para hilvanar la razón y la fe. Partiendo de que desde el bautismo se nos ha concedido el don de la fe infusa en el alma,  nos convendría, digámoslo así, tener fe en la fe, que poseemos. Pidamos, pues, como lo hicieran los Apóstoles a Jesús, “Auméntanos la fe”, haz, señor, que la luz de la razón se vea complementada con la luz de la fe.

 Homilies preparades a partir d`altres predicades per el rector   de Santa Maria del Mar de Barcelona,  Dr. Francesc Tort Mitjans, a la mateixa Basílica, adaptades, ara, a Sant Pau del Camp.

No hay comentarios:

Publicar un comentario